top title 01 01

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ...

ขอเชิญชวนนักศึกษาเสนอชื่อนักกิจกรรมตัวอย่าง วิทยาเขตหาดใหญ่

ขอเชิญชวนนักศึกษาเสนอชื่อนักกิจกรรมตัวอย่าง และโครงการดีเด่น เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก...

ย้ายสิทธิการรักษาพยาบาล

เชิญชวนนักศึกษา ย้ายสิทธิการรักษาพยาบาล (สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า) มายังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์...

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศิลปศาสตร์ ม.อ.-สังคมศาสตร์ มช

การเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ดร.สิตา มูสิกรังษี...

top title 33

top title 01 01

ค่ายดอกเข็มบาน ณ ลานชุมชน ตอน ไปกับพี่หวาที่นาหมอศรี

[น้องพร้อมที่จะไปลำบากกับพี่แล้วม้าย] ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายดอกเข็มบาน ณ ลานชุมชน ตอน ไปกับพี่หวาที่นาหมอศรี" จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดนาหมอศรี ในระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2565...

ครั้งแรกในกิจกรรมปีใหม่ของคณะศิลปศาสตร์

🍩โดนัทยังมีรู แล้ว New Year ยูมีใครแล้วยัง ถ้ายังไม่มี ชุมนุมดนตรี ศิลปและวัฒนธรรม ร่วมกับ...

ค่ายเปิดรั้วสีบลู สู่บ้านสีแดง ครั้งที่ 11

ปฐมบทครั้งใหม่ ผจญภัยในอณาจักร LA สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ...

ลอยกระทง ม.อ. 2565

8 พ.ย. นี้ ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทงที่ ม.อ. ชมการประกวดหนูน้อยนพมาศ ขบวนแห่ ภายใต้แนวคิด...

top title 20

top title 01 01

ทุนนักกิจกรรมคณะศิลปศาสตร์ 2565

ทุนการศึกษา ประเภททุนนักกิจกรรมคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 เอกสารสำคัญ ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์...

การจัดสรรทุนการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

คณะศิลปศาสตร์เปิดรับสมัครทุนการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 จำนวน 3 ประเภททุนการศึกษา กว่า 40 ทุน...

แผนการจัดสรรทุนการศึกษา ปีงบประมาณ 66

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 15 ทุนๆ ละ 10,000 บาท ทุนสนับสนุนค่าครองชีพ จำนวน 10...

ทุนโควิด เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ

รับสมัครนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไม่ปกติด้วยโรคระบาด เพื่อขอรับทุนการศึกษา เอกสารรายละเอียดต่างๆ...

top title 35