top title 01 01

บริษัท PFP เปิดรับสมัครงาน

บ.แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด เปิดรับสมัครงาน ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่...

รับบัตรประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (รอบเก็บตก)

รับบัตรประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (รอบเก็บตก) ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-13.00 น....

รับบัตรประกันอุบัติเหตุ

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ทุกชั้นปี ให้รับบัตรประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล โดยสามารถจองวันที่สะดวกได้คนละ...

ผ่อนผันการคัดเลือกทหารกองเกิน

 ชายไทยที่เกิดปี พ.ศ. 2545 ที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันนี้-29 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาทำการ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : ...

ดร.แนน อาจารย์ประจำหน่วยให้คำปรึกษา LA Care : เราใส่ใจ

แนะนำอาจารย์ประจำหน่วยให้คำปรึกษา LA Care : เราใส่ใจ ดร.แนน พิชามญชุ์ บุญสิทธิ์...

top title 01 01

รับบริจาคโลหิต

ภาวะขาดแคลนเลือดอย่างหนัก หน่วยคลังเลือดและคณะศิลปศาสตร์ จึงจัดหน่วยออกรับบริจาคโลหิต

คณะกรรมการบริหารชุมนุม 2565

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริหารชุมนุมนักศึกษา (พี่คลับ)...

กิจกรรมอบรมชั้นปี 1-3

คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมชั้นปีที่ 1-3 เพื่อพัฒนานักศึกษาตามโครงสร้างฯ ของแต่ละชั้นปี

โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 8

ปตท.สผ. ชวนน้อง ๆ นิสิต นักศึกษา ระดับ ปวส. และปริญญาตรี จากทั่วประเทศ...

เพิ่มเงินรางวัลการประกวดคลิปสั้น

คณะศิลปศาสตร์จัดประกวดคลิปสั้นเพื่อชิงเงินรางวัล รวมมูลค่ากว่า 19,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมที่ ...

top title 01 01

ทุนโควิด เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ

รับสมัครนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไม่ปกติด้วยโรคระบาด เพื่อขอรับทุนการศึกษา เอกสารรายละเอียดต่างๆ...

รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่

มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ตั้งแต่วันนี้-22...

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา 1/65

คณะศิลปศาสตร์เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 รายละเอียดตามเอกสารท้ายนี้...

กยศ ม.อ. เปิดรับสมัครผู้กู้ปี 2565

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประกาศกำหนดการรับสมัครกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1/2565...

ทุนนักกิจกรรมคณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประเภททุนนักกิจกรรมคณะศิลปศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 8-15 มีนาคม 2565...

top title Our jobs 20