พัฒนาชุมชนและสังคมปริทัศน์

Community and Social Development Review

ISSN : 2630-0869  ISSN : 2730-1397 (Online)

   เปิดรับสมัครบทความเพื่อเผยแพร่ และสามารถส่งบทความได้ที่  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณชนัญญา  มีงาม

 

โทร. 074-289506